What is the moral of rajnikant movie “ROBOT

What is the moral of rajnikant movie “ROBOT”????
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Ladkiya sirf insan ka hi nahi…..!
MACHINE ka v dimag kharab kar sakti hai… 🙂